Att laga en punktering

Hos Roine Lindberg Gummi kan du få din punktering reparerad.

Vi lagar en punktering på följade sätt:

Observera att en lagning av punktering ska alltid göras från insidan av däcket.