Däckmärkning

Energimärkning av däck Från den 1 november 2012 ska däck energimärkas enligt EU-direktiv nr. 1222/2009.
Den obligatoriska märkningen omfattar däck till personbilar och lätta lastbilar (undantaget dubbdäck).
Energimärkningen visar konsumenten information om energieffektivitet, våtgrepp och buller utanför bilen.
De symboler som används för märkningen kanske du redan känner igen eftersom de även används för hushållsapparater och sedan en tid tillbaka även för nya bilar.

Så uttyder du däckmärkningen

Bränsleförbrukning

Till vänster på däckmärkningen hittar vi en energieffektivitetsgradering som visar däckets inverkan på bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Däcken svarar för ca 20 % av bilens bränsleförbrukning, främst beroende på sitt rullmotstånd. En sänkning av rullmotståndet kan därför förbättra energieffektiviteten för vägtransporterna avsevärt och på så sätt sänka CO2-utsläppen. Det är faktiskt så att det är däckets rullmotstånd, mätt i en maskin, som bestämmer dess energieffektivitetsklassificering.

Vad är skillnaden mellan däck i klass A resp. G?

Bränsle effektivitet Skillnaden i rullmotstånd är avsevärd och avspeglar den tekniska utvecklingen sedd över flera generationer av däck.

Skillnaden i bränsleförbrukning för en bil med däck av klass A jämfört med klass G är ca 0,5 liter per 100 km. Det innebär ca 80 liter bränsle sparas per år vid en körsträcka om 15.000 km/år.

Besparingen blir då mer än 1200 kronor per år för en bensindriven bil vid ett bensinpris på ca 15 kr/liter. Det här är inte bara en betydande besparing för konsumenten, utan innebär också stora fördelar för miljön genom att CO2-utsläppen sänks med 12 g/km.

Inbromsning på vått underlag

Bromsgrepp vid våt vägbana. Till höger på däckmärkningen hittar vi en skala som visar däckets prestanda vid inbromsning på vått underlag. Mätningarna utförs på ett fordon i enlighet med betingelserna i EU-direktivet (hastighet, underlagets karaktär, vattendjup, temperatur…).

Klassificeringen görs genom att prestandan för det testade däcket jämförs med ett referensdäck.

Vad är skillnaden mellan däck i klass A resp. F? (för denna prestanda, som har med säkerheten att göra, kommer klass G inte att användas)

Skillnaden i bromssträcka på vått underlag mellan en bil med klass A resp. klass F-däck är över 10 meter vilket då motsvarar drygt 2st billängder.

Ljud utvändigt

Bullernivå Trafikbuller är en stor källa till irritation. På den nedre delen av däckmärkningen ser vi vilken ljudnivå däcket ger ifrån sig utanför bilen (alltså inte det däckbuller som föraren hör i kupén) mätt i decibel.

Miniminivåer

Denna europeiska bestämmelse syftar till övergripande förbättringar på marknaden när det gäller ovanstående 3 faktorer. Som en ytterligare åtgärd för att förbättra däckprestandan kommer det fr.o.m. den 1/11 2012 inte längre vara möjligt för tillverkarna att homologera nya däck av klass G betr. rullmotstånd eller klass F betr. inbromsning på vått underlag, och fr.o.m. den 1/11 2014 får däck av denna typ inte längre säljas. (På motsvarande sätt kommer ljudnivågränserna att skärpas, men de undre gränserna kommer inte att gälla alla däck förrän i november 2016).

Källa Michelin