Däcktrycksövervakning TPMS - Däcktryckssensorer

Bakgrund

Enligt EU-regler ska nya personbilar som tas i bruk efter den 1 november 2014 ha ett däcktrycksövervakningssystem eller TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) som det också kallas.

Syftet är att ett för lågt däckstryck påverkar bränsleförbrukningen negativt och därmed ökar även CO2-utsläppen. Det påverkar även säkerheten då bilens prestanda försämras vid för lågt däcktryck.

Det finns två olika system, ett som använder lufttrycksensorer och ett system som tar hjälp av bilens bromssystem och saknar då trycksensorer.

De flesta bilar som säljs idag är utrustade med däcktryckssensorer (TPMS sensorer).

Problem med TPMS

Tänkbara orsaker för att bilen larmar om däcktrycket.

Vi kan hjälpa er när den gula lampan lyser.

Kom till oss så kontrollerar vi däcktrycket och återställer däcktrycksövervakningssystemet.

Vi kan även felsöka ej fungerade TPMS sensorer.

Roine Lindberg erbjuder TPMS sensorer för de allra flesta bilfabrikat och modeller.

Vi säljer i huvudsak kvalitetssensorer från tyska HUF.

Vi kan programmera bilen via bilens OBD uttag så TPMS sensorerna får kontakt med bilen.

Tänk på att lufttrycket sjunker när temperaturen sjunker, vilket kan vara en orsak till att bilen larmar.