Däckreparation

Vi gör en däckreparation på ditt däck på följade sätt:

 • Hjulet monteras av från bilen.
 • Hjulet görs rent.
 • En okulär besiktning görs på utsidan av däcket.
 • Luft läckaget lokaliseras och markeras.
 • Däcket demonteras från fälgen.
 • En okulär besiktning görs av insidan av däcket. Vanligt med skador som inte syns från utsidan.
 • Eventuellt föremål tas bort, hålet brotschas för rätt passform mot vår paraplyplugg.
 • Insidan av däcket slipas där pluggen ska limmas.
 • Pluggen limmas fast och därefter stryks en ny innerline sealer över hela pluggen samt ytor som är slipade.
 • Däcket monteras tillbaka på fälgen igen.
 • Kontroll av att däcket nu inte läcker luft.
 • Hjulet balanseras och monteras dit på bilen igen.
 • Lufttrycket kontrolleras på samtliga fyra hjul.
 • Eventuell återställning av TPMS system utföres.
 • Bilen är klar för leverans. Tidsåtgång 30-45min.

Observera att en däckreparation ska alltid göras från insidan av däcket.