Att laga en punktering

Vi lagar en punktering på följade sätt:

Observera att en lagning av punktering ska alltid göras från insidan av däcket.