Personuppgiftspolicy

Roine Lindberg Gummi AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till ett annat företag. I denna policy får du information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vid bokning samt kontaktformulär registrerar vi namn, e-post, telefonnummer samt registreringsnummer. För de kunder som vi förvarar hjul sparar vi även addressuppgifter. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

Du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära utdrag ur vårt register om dina uppgifter, samt få dessa rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade.

Uppgifter om kunder som har varit inaktiva i mer är 36 månader gallras kontinuerligt.

Personuppgiftsansvarig är
Roine Lindberg Gummi AB
Orginisationsnummer 556498-1156
Kungstensgatan 12
113 57 Stockholm.

Cookies

En cookie (webbkaka) är en liten textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Cookies används på de flesta webbplatser för att säkerställa funktioner och underlätta för besökaren. Det finns två sorter: den ena sparar en fil under en längre tid på din dator och den andra (session cookie) används temporärt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Roine Lindberg Gummi AB använder endast tillfälliga webbkakor (session cookies). Informationen raderas när du stänger webbläsaren.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i din webbläsare.