Miljöpolicy

Roine Lindberg Gummi AB ska verka för en bättre Miljö dels genom löpande rutiner som är enkla att efterfölja samt en ambition om att vi hela tiden kan bli bättre och utveckla det systematiska miljöarbetet.

Vad beträffar våra leverantörer så ställer vi krav på att dessa har Miljöpolicy alt ingår i någon form av aktivt certifieringsarbete. Vid inköp av förbrukningsmaterial såsom ex: Kemikalier kräver vi att dessa är godkända av Kemikalieinspektionen samt att de kemikalier som innehåller petrolium hamnar i en oljeavskiljare på vägen ut i allmänna avloppet.

Då vi aktivt rekomenderar våra kunder däck som har lägre rullmotstånd än genomsnittet i syfte att minska koldioxidhalten krävs det av våra däckleverantörer att de har ett brett sortiment som svarar upp mot våra krav.

Nicklas Lindberg
Roine Lindberg Gummi AB