Att reparera en punktering

Vi reparerar en punktering på följade sätt:

Observera att en reparation av punktering ska alltid göras från insidan av däcket.